Basimanyana

Basimanyana

Basimanyana, Basimanyana, Basimanyana ba llela boroko (x2)
Be re bolaisa go disa
Rena re thuswa le ke bo nimadikepu

(chorus)

sebaka sena se a thosa, se thotse, se a makatsa
ha ke seba sithaba
di kwahetswe ke mohudi kahohle

(chorus)

tlong, tlong badisa, tlong re be mmoho
bokellang makgomo
Basimanyana, Basimanyana, Basimanyana ba llela boroko (repeat)

(chorus)

tlong, tlong badisa, tlong re be mmoho
bokellang makgomo (x2)
ka re thabantana tsosa thabo
ha la ka la memella ntate moholo
ha a re le se ke la thusa makgomo, tulong ena
Basimanyana, Basimanyana, Basimanyana ba llela boroko (repeat)

(chorus)

Vusi Sidney Mahlasela Ka Zwane (born 1965 in Pretoria) is a Sotho South African singer-songwriter.
His music is generally described as ”African folk”. Vusi Mahlasela, is simply known as ‘The Voice’ in his home-country, South Africa, celebrated for his distinct, powerful voice and his poetic, optimistic lyrics.
http://vusimahlasela.com/bio/

Leave a Reply

%d bloggers like this: